Mi történt? BMVF – 2. rész – Ügyvezetők

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke 2020. november 13-án a járványügyi intézkedések leple alatt lecserélte az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának jelentős részét és a felügyelő bizottság elnökévé Varga Gusztávot nevezte ki. Azt a Varga Gusztávot, aki még idén szeptemberben is „az ötvenes évek stílusában ajnározta Simonka Györgyöt„, azt a Varga Gusztávot, aki boldogan mosolygott az akkor már vádemelés alatt álló Simonka György mellett, miközben ugyanaz a szervezet ugyanolyan kitüntetésben részesítette őket, ahogyan kitüntettek sok más, Simonka köreihez köthető embert is (pl. Krisztován Annát vagy Ruck Mártont). Hogy ez miért problémás sokszorosan is, azt próbáljuk meg jelen sorozatunkban bemutatni.

Petényi Roland

Életrajz

Ahogy sorozatunk első részében említettük, alapítástól, azaz 2012. júniusától 2015. áprilisáig Petényi Roland volt a Kft. cégvezetője. Petényi Roland eredetileg hunyai származású, valószínűsíthetően a 2015-ben lemondott, volt hunyai független polgármester, Petényi Szilárdné fiáról beszélünk (nem túl nagy ugrás ezt gondolni, a volt polgármester asszonnyal készült egy interjú, mely szerint van egy fia, Roland, a volt ügyvezetővel meg egy másik, amely szerint Hunyán nőtt fel). Sem Petényi Roland, sem Petényi Szilárdné, sem Hunya városához nem köthető ismert Simonka-botrány, vagy más gyanús történet.

Cég sorsának alakulása Petényi idején

Petényi Roland vezetése alatt a cég létszáma az alábbiak szerint alakult:

Ezzel a létszámmal Petényi vezetése alatt a fellelhető anyagok alapján alacsonyabb profilú ügyeket vitt a cég, ilyenek voltak a hitelközvetítések, többek között például a szarvasi inkubátorházra, vagy a vállalkozók tájékoztatója hitellehetőségekről Békésen.

Mindezen idő alatt a cég jelentősebb kormányzati vagy Európai Uniós támogatásban nem részesült. A cég bevételei ezekben az években 5,5 millió forint körül alakultak, amelyet 1-1,5 millió körüli adózás utáni eredmény kísért.

A projekteket és a céget ismert botrányok nem kísérték és erre utaló jeleket sem találtunk.

Kraller József

2015-ben aztán Petényi Rolandot Kraller József váltotta az ügyvezetői cégben.

Politikai karrier

Kraller József életútja már sokkal érdekesebb. Kraller József először 2010-ben jutott be képviselőként a medgyesegyházi képviselő-testületbe, természetesen a Fidesz színeiben, ekkor a polgármester a szintén fideszes Ruck Márton lett. 2014-ben szintén testületi tag lett (továbbra is fideszesként), ámbár ekkor Ruck Márton elbukta a választást a független Dr. Nagy Béla Györggyel szemben. 2019-ben aztán – vélhetően Ruck 2014-es bukása miatt – a Fidesz már Krallert indította a település polgármesteri pozíciójáért, amelyet el is nyert.

Fotó: Facebook/Kraller József

Üzleti érdekeltségek

Képviselői feladatai mellett Kraller nem unatkozott, mintegy három cégben rendelkezett érdekeltséggel (és ezek csak azok, amelyekben ügyvezetőként, vagy résztulajdonosként jelen volt). Ügyvezetője volt ugye a Békés Megyei Vállalkozási- és Fejlesztési Nonprofit Kft-nek. Résztulajdonosa volt annak a Paprikakert Tész Kft-nek, amely miatt Simonka jelenleg a vádlottak padján ül. E körül a cég körül volt minden:

Emellett Kraller résztulajdonosa volt a másik, Simonkát vádlottak padjára küldő cégnek, a Magyar Termés TÉSZ Kft-nek is, amelyről érdemes megjegyezni, hogy 2012-ig Simonka felesége volt a cég ügyvezetője. Mára már mindkét cég felszámolás alá került.

De nem csak résztulajdonosként és ügyvezetőként volt aktív. Kraller neve felbukkant a Projektfelügyelet Kft. szakértőjeként is. Többek között a Projektfelügyelet Kft. bonyolította le a közbeszerzést a már említett pilotprogramban, ez a cég intézte a közbeszerzéseket a Simonka 2018-as kampányának zászlóshajójaként működő állítólagos Calendula Tervben, amelyben való részvételéért az Önkormányzatok – tehát a Békés megyei emberek – még fizettek is. A Projektfelügyelet egyébként állandó vendége volt a legtöbb dél-békési önkormányzat képviselő-testületi üléseinek. Orosházán például 2015-ben vették át a polgármesteri hivatal és az önkormányzat közbeszerzéseinek intézését. Ők intézték a közbeszerzéseket a csatornafejlesztésekkel, a végül elutasított ipari park bővítésével, a Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésével (amely azóta bedőlt), valamint a végül szintén bedőlt gyopárosi tanösvény, tórehabilitáció és partrendezéssel kapcsolatban is. Ők intézték többek között a napelemes parkolókat, a háziorvosi rendelők felújítását, a botrányba fulladt óvodafelújításokat is. Ők intézték a Dotto kisvonat botrányos beszerzését – amely nem túl meglepő módon úgy végződött, hogy a kisvonatot a Simonka Györgyhöz köthető, azóta felszámolás alá került és a Simonka elleni vádemelésben is szerepet kapó Szervíz-Bodzás Kft-től szereztük be. A Projektfelügyelet intézte a Platán Idősek Otthonának korszerűsítését (bedőlt), a Diákélelmezés korszerűsítését (nem viccelek: bedőlt). Nincs értelme tovább folytatni. A Projektfelügyelethez kis színesként hozzá tartozik, hogy Kraller mellett szakértőként felbukkan nem csak az egykor Simonka-közeli Galló Ferenc, de meglepetésre az a Miklós Attila is, aki 2019 őszén az ellenzéki megállapodást felrúgva az MSZP színeiben kívánt a város polgármestere lenni, s jelenleg is az MSZP képviseletében a békéscsabai képviselőtestület tagja.

Emlékeztetőül: ez az ember ilyen előélettel ma a több mint 3 500 fős Medgyesegyháza polgármestere.

Simonka-Kraller háború

Ha ma rákeresünk Kraller nevére, az első találatok Kraller és Simonka háborújáról szólnak, amely a 2018-as választások után „tört ki”. A történet 2019 júniusában kezdődött, amikor a Ruck Mártonnal, Kraller Józseffel és Takács Ferenccel együtt mozgó Galló Ferenc elkezdett „kitálalni” Simonkáról. Egy pár felületes állítást követően azonban elhalt az ügy, hogy 2020 nyarán ismét fellángoljon. Előbb a Krallerrel politikai szimbiózisban élő Ruck Márton kezdeményezte Simonka kizárását a Fideszből, erre Simonka bejelentette, hogy ő meg kezdeményezte Ruck Márton kizárását. Közben Simonka másik bizalmi embere, – a Varga Gusztávval politikai szimbiózisban élő – Puju János javasolta Ruck Mártonnak, hogy zárja ki Krallert. Ruck bejelentette, hogy Simonka a Rákosi-érát idéző módszerekkel tartja rettegésben a megye Fideszeseit, Simonka meg bejelentette, hogy vallomást fog tenni Krallerék ellen. Hogy mi történt azóta? Többnyire semmi. Élek a gyanúval, hogy a fehér zászlók kitűzettek. Hogy miért gondolom így? Erre a sorozat egy későbbi részében fogok kitérni.

A cég Kraller vezetése alatt

A Simonka-közeli Kraller érkezésével a Békés Megyei Vállalkozási- és Fejlesztési Nonprofit Kft-hez a pénzeső is megérkezett. A mindössze hat főt foglalkoztató, 5 millió körüli bevétellel működő és EU-s forrásoktól mentes cégnek a létszáma és az eredménye is gyakorlatilag azonnal kilőtt, miközben az eredmények elmaradtak.

Kraller ügyvezetősége alatt a cég létszáma így alakult (2014-ben 6 fővel zártak):

A bevételi- és eredményadatok így alakulnak:

Hogy mi történt? Leesett egy 2,4 milliárdos EU-s program, amiből 170 millió ment a céghez.

Hogy mi történt ezzel a pénzzel, arra a sorozatunk egy későbbi részében még kitérünk.

Balogh László Csaba

Krallert 2018. szeptemberében Balogh László Csaba váltotta a cég élén.

Érdekeltségek

Balogh László Csabáról túl sok nyilvánosan elérhető, igazolható információval nem rendelkezünk.

Az biztos, hogy a Békés Megyei Fejlesztési- és Vállalkozási Nonprofit Kft. ügyvezetésén túl ő volt az vezetője a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-nek is. Igen, annak a Medgyesegyházának, ahol Kraller József a polgármester. És ki volt a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-nek a felügyelőbizottsági tagja párhuzamosan? Nem túl meglepő módon Kraller József.

Emellett Balogh László Csaba elnökli az újkígyósi Felföldi István Sportegyesületet is 2018 óta. Balogh elnöklése óta a csapat átlagosan évi közel 27 millió forint TAO-támogatásban részesült, párhuzamosan behúztak egy EFOP-pályázatot is 2018-ban. Ennek érdekessége, hogy a sportegyesület a pályázatban a Növényi Norbert Tehetséggondozó Alapítvánnyal dolgozott együtt. Hogy mi ebben az érdekes? Például az, hogy Növényi Norbert és Simonka György országos cimborák (2014-ben Növényi verset írt Simonka dicsőítésére). Sőt, az alapítvány kuratóriumában Simonka bizalmasa, Baráth Richárd is ott ücsörög, ennek megfelelően sikerült is az alapítványnak Simonka-botrányba keverednie.

Emellett Balogh László Csaba idén novemberig elnöke volt a Kígyós Művészeti Egyesületnek is.

Érdekes még megjegyezni, hogy Balogh László Csaba 2010-2014 között képviselőként tagja az újkígyósi román nemzetiségi önkormányzatnak. Képviselőtársa? Gábor János. Valószínűleg az a Gábor János, akinek a neve szintén felmerült több Simonka-közeli körben is, többek között Hadházy Ákos korrupcióinfóján is felmerült a neve. (Simonka György feleségét egyébként Simonkáné Gábor Mariannának hívják).

A cég Balogh vezetése alatt

A cég Kraller távozását követően zuhanórepülésbe kezdett úgy létszámban, mint bevételben. Emlékezzünk! 2017-et a cég 59 munkatárssal zárta. 2018-tól így alakulnak a számok:

A bevételek is hasonlóan bezuhantak, olyannyira, hogy 2019-re aztán már MÍNUSZ húszmilliós eredménnyel zárjon a cég.

A 193 milliós 2017-es bevétel és a 21 milliós 2017-es eredmény után 2018-tól így folytatódott a cég sorsa:

Összegzés

Végül nézzük meg a cég sorsát egyben. Emlékezzünk! 2012-2014 között Petényi Roland, 2015-2018 között a Simonkához köthető Kraller József, 2018. szeptembere óta pedig a szintén Simonkához közhető Balogh László Csaba vezette a céget!

Először a létszámadatok alakulását:

A bevételek:

Végül pedig az eredmények:

Hamarosan a felügyelőbizottsági tagok áttekintésével folytatjuk!

Ha Te sem értesz azzal, hogy Varga Gusztáv legyen a Békés Megyei Vállalkozási- és Fejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnöke, az egész, frissen kinevezett felügyelőbizottság visszahívásáért a petíciót itt tudod aláírni:

https://peticiok.momentum.hu/hivjak-vissza-varga-gusztavot

Leave a Reply

Your email address will not be published.