2022. április 28-i testületi ülés – már az írott szó létezését is tagadja a Fidesz

2022. április 28-i testületi ülés – már az írott szó létezését is tagadja a Fidesz

Április 1-én levelet kaptam az orosházi városvezetéstől: felül akarják vizsgálni a város lakásrendeletét és április 6-ra munkamegbeszélést szerveznek, azt kérik, ott ismertessük a lakásrendelettel kapcsolatos módosítási javaslatainkat. Sajnos ilyen rövid idő alatt már nem tudtam úgy újratervezni a programjaimat, hogy ott tudjak lenni, de a munkát ettől függetlenül elvégeztem:

A JAVASLATCSOMAGOT ITT TUDOD ELOLVASNI

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy meg tudtam kérni Raffai János képviselőtársamat – aki egyébként az önkormányzati képviselők közül egyedül jelent meg a 6-i munkamegbeszélésen -, hogy ismertesse a javaslatokat. Az ülést követően Orosháza jegyzője azt kérte, hogy a javaslatcsomagot írásban is küldjük át, amelyet még azon a napon meg is tettem.

Az elmúlt pénteken meg is jött a meghívó a testületi ülésre, benne a lakásrendelet módosítása. Azon annyira nem lepődtem meg, hogy egyetlen javaslatom se került bele – még úgy sem, hogy több SZAKMAI szereplőtől kifejezetten dicsérő szavakat kapott az általam összerakott anyag – de két dolog azért mégis meglepett:

 1. az előterjesztésben konkrétan letagadják, hogy ezek a javaslatok elhangoztak, hogy ez a javaslatcsomag létezik egyáltalán,
 2. és amikor ezzel kapcsolatban írásban kérdeztem a városvezetést, nos, a mai napig nem sikerült válaszolniuk.

A városvezetést egyáltalán nem érdekli, amit mondok. Nem arról van szó, hogy rossznak gondolnák, vagy nem értenének vele egyet, vagy ellenérveik lennének, hanem arról, hogy teljes mértékben tesznek arra, hogy miről beszélek.  Nekik az lenne a kényelmes, akkor lennék „jó” ellenzéki, ha lehetőleg nem beszélnék semmiről.

Pontosan emiatt arra jutottam, hogy semmi értelme nincs ma bemenni a testületire hisztizni. Ott el tudnám mondani a meglátásaimat olyan embereknek, akiket nem érdekel, amit ráadásul nem is közvetít a helyi média. Több értelme van itt megosztani, hogy akiket érdekel, azok el tudják olvasni, hogy milyen kérdésben milyen döntést láttam volna helyesnek.

 1. napirendi pont: Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
  TARTÓZKODÁS. A Hivatal munkatársai kétségkívül keményen dolgoznak, nem sérteném meg őket azzal, hogy nemmel szavazok. Ugyanakkor rendkívül borzasztóan van szervezve a hivatali munka, az orosházi bürokrácia kb. a 70-es években ragadhatott. Sokat elmond, hogy úgy 10 év után az orosházi városvezetés miatt kellett újra letöltenem a WinRAR-t. Na de ki kell mondani, hogy fejétől bűzlik a hal.
 2. napirendi pont: Az önkormányzati lakások és helységek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) ör. számú rendelet módosítása
  NEM. Tekintettel arra, hogy mit játszott meg ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban a városvezetés, ez nem kérdés.
 3. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  TARTÓZKODÁS. Tudni kell, hogy a jegyzőnek nem köteles ilyen beszámolót tartania. Amennyire tudom, az előző jegyző vezette ezt be Orosházán, utódja pedig folytatta a hagyományt. Az egyértelmű, hogy ezeket a jegyzői beszámolókat megszavazni ellenzékből nem lehet, Orosházán biztosan nem: pontosan emlékszünk, mennyi botrány volt az utóbbi években. Ezt a politikai kockázatot egyszerűen nem lehet vállalni. Ugyanakkor a jegyző beszámolási hajlandóságát is díjazni kell, ezért hagyományosan a jegyzői beszámolóra tartózkodást szokott nyomni az ellenzék, szerintem is helyesen.
 4. napirendi pont: Beszámoló az ukrajnai menekültek megsegítése érdekében tett intézkedésekről
  IGEN.
 5. napirendi pont: Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések felhívásra fenntartható közlekedésfejlesztés témában
  IGEN. Orosháza-Kardoskút kerékpár út. A cél jó, a pályázat jó. A megvalósítással kapcsolatban nyilván van bennem fenntartás, ismerve a korábbi mintákat a pályázatok kapcsán. Viszont ameddig az elképzeléssel egyet tudok érteni, addig az alapszándékot támogatni fogom. Azt azért hozzátenném, hogy a városvezetéstől ki tudtam kényszeríteni egy ígéretet arra, hogy ha lehetőség lesz valamilyen pályázat kapcsán automata kerékpártárolót tudunk létesíteni (lehetőleg prioritási sorrendben: a vasútállomáson, a piacnál, az autóbuszállomásnál), akkor megpróbáljuk. Nem láttam szót arról, hogy meg lett-e egyáltalán nézve, hogy ebbe a pályázatba bele tudna-e egy ilyen férni. Pedig Budaörs önkormányzata annak idején egy egész hasonló pályázat keretében létesítette a saját automata kerékpártárolóját. Pedig jó volna a városnak, itt lehet megnézni, hogy miről beszélünk.
 6. napirendi pont: „Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ” megnevezésű pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
  TARTÓZKODOM. Szerintem amióta képviselő lettem, nem volt olyan pályázat, hogy ne kelljen valamilyen formában többletforrást biztosítani. Hogy ennek most az az oka, hogy rosszul van felmérve egy-egy pályázat várható költsége, esetleg az „alkotmányos költségek” szaladnak el félúton, vagy valami más az oka, azt nem tudom, de ezen a ponton nem is érdekel. Elég volt.
 7. napirendi pont: Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza, Hun u. 15. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1-ed tulajdoni illetősége vonatkozásában
  IGEN.
 8. napirendi pont: A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  NEM. A DOTTO veszteséges, ezen szerintem kb. senki nem lepődik meg. Elismerve, hogy a beszerzése körüli korrupció-gyanú ellenére sok orosházi családnak képvisel értéket a kisvonat, nem tudom elfogadni, hogy úgy vágjunk hozzá a projekthez 3 millió forintot, hogy elképzelés sincsen arra, hogy a veszteségességet hogyan fogjuk megszüntetni. Nincs elképzelés, nincs támogató szavazat.
 9. napirendi pont: Az 57/2021. (IX.23.) K.t. határozat hatályon kívül helyezése
  IGEN. Darvas Irodalmi Emlékház vizesedésének megszüntetése, tetőszerkezet felújítása. 14 milliót kértünk, 3-at kaptunk. Így nem lehet megcsinálni a projektet, értelemszerű a projekt visszavonása. Már csak azt kellene megoldani, hogy egy elképzelés legyen arról, hogy hogyan fogjuk akkor ezeket a problémákat megoldani.
 10. napirendi pont: Az orosházi 7. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladat ellátásáról
  IGEN. Megint egy háziorvosi helyettesítés… Most már nagyon kellene, hogy a kedves városvezetés lerakjon egy koncepciót az asztalra, hogy hosszútávon hogyan fogjuk a háziorvosok kérdését megoldani.
 11. napirend: A Kisharang Bölcsőde átmeneti működéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzéséhez többletforrás biztosítása
  TARTÓZKODÁS. Többletforrás-igény. Megint.
 12. napirendi pont: Az Ond utca burkolatfelújítása kivitelezési munkáinak elvégzéséhez többletforrás biztosítása
  TARTÓZKODÁS. Többletforrás-igény. Megint.